Algemene voorwaarden

Door het voltooien van een aankoop verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Identiteit van de onderneming
Zóó Anders
Nathalie Thomas
Vitsstraat 130
9255 Buggenhout
Ondernemingsnummer: 0745.332.657
BTW: BE 0745.332.657

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Zóó Anders, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zóó Anders aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Zóó Anders niet. Zóó Anders is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zóó Anders is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Zóó Anders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De aankopen kunnen gebeuren door de producten aan je winkelmand toe te voegen. Vervolgens volgt u de verdere instructies die duidelijk omschreven staan doorheen het verloop van de winkelmand procedure op de webshop. De klant heeft de keuze om de producten af te halen in Opdorp (Buggenhout), na afspraak of de producten te laten verzenden. Pas na een succesvolle ontvangst van betaling zullen de producten klaargemaakt worden voor verzending of afhalen. Indien de klant kiest om af te halen, kan ook ter plaatse betaald worden. Het product wordt 7 dagen gereserveerd en dient dus binnen de 7 dagen afgehaald te worden door de klant te Opdorp. De klant zal een bevestigingsmail ontvangen nadat de winkelmand procedure succesvol verlopen is. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Via bankkaart
  • Via iDEAL
  • Via kredietkaart
  • Payconiq of contant bij afhalen

Zóó Anders is gerechtigd een bestelling te weigeren of te annuleren indien de betaling ons niet binnen de 7 dagen bereikt heeft. Het product wordt dan weer vrijgegeven voor verkoop.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Voordat de goederen verzonden worden ontvangt de koper een bevestigingsmail. We verzenden via een externe koerierdienst. Verzendkosten bedragen 5,50 euro aan huis geleverd (België) en 7,95 euro (Nederland). Verzending is steeds gratis vanaf 60 euro aankoopbedrag (België) en 75 euro (Nederland). Leveringstermijn schommelt tussen de 1 en 3 werkdagen. Leveringstermijnen zijn echter steeds indicatief. Een online betaling ontvangen wij onmiddellijk en vaak gaat je pakje diezelfde dag nog de deur uit. Kies je voor overschrijving, dan kan het iets langer duren voor het bedrag op onze rekening staat. Het pakje wordt dan verzonden van zodra wij je betaling op onze rekening ontvangen hebben. Wanneer een product om de een of andere reden niet geleverd kan worden, zal de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De koper kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding hiervoor.

Artikel 6: Verzenden
Verzendingen gebeuren via Bpost en PostNL voor alle pakketjes. Vanaf een bestelling van 60 euro zijn er geen verzendkosten naar België. Voor Nederland is dit voor een bestelling vanaf 75 euro. Wij kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending.Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Artikel 7 Retourneren en herroepingsrecht
Niet tevreden?Geen probleem. De goederen kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen en dit vanaf datum van ontvangst van de goederen. De goederen dienen ongebruikt, onbeschadigd en voorzien te zijn van originele labels en etiketten. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden. Bent u van plan de goederen te ruilen, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen binnen de 5 werkdagen. Bij ruilen verzenden wij gratis her nieuwe product. Wenst u geen nieuw product ,ontvangt u een waardebon. tw.v., het aankoopbedrag. Solden of actie-artikelen kunnen niet geruild worden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Zóó Anders. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zóó Anders te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Zóó Anders en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ons. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Zóó Anders zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst en klachten
Heeft u klachten of opmerking dan kan u deze melden via onze contactpagina

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Zóó Anders beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  Onverminderd het voorgaande behoudt Zóó Anders zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Zóó Anders om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zóó Anders. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).